این تورنمنت که توسط پوریا مطهری و علی کریم خانی بنیان گذاری شد در حال حاضر مراحل انتهایی خود را پشت سر می گذارد.شرکت کنندگان در این مسابقه افرادی همچون آرمان نستعین،علی کریم خانی،مهدی آل بویه،سید بهزاد نبوی، ارسطو جوانمردی، کیان امین،بردیا نگهبان،سینا علی اکبری،پوریا جلالی،علی ویسی،محمدرضا احسانی و امیرحسین ابراهیمی می باشند.در این تورنمنت برای هر 6 نفر بازنده دور اول شانسی دوباره قائل شده اند که از این بین فقط دونفر بالا می آیند.فعلا سه نفر از شرکت کنندگان در نیمه نهایی مشخص شده اند:

1)آرمان نستعین

2)علی کریم خانی 

3)مهدی آل بویه

4)برنده بازی بین امیرحسین ابراهیمی و سید بهزاد نبوی

از بین این 5 نفر احتمال قهرمانی بیشتر بین آرمان نستعین و علی کریم خانی است.

جدول اسکواش مسابقات کلاس 704: