در مدرسه معروف به پلیمر(Polymer) در 15 فروردین سال 1381به دنیا آمد.
اصالتا به شهر سنگسر در نزدیکی شهر سمنان بر میگردد و در تشکیل این گروه نقش بسزایی داشت.
این گروهک به خاطر اشعار او برای افرادی چون سمواتی و علی اکبری شروع شد و پوریا مطهری کاشانی به وی پیوست.در ادامه بخاطر اهداف بی مضمون"بهریا"تصمیم گرفتند این گروه را خاتمه دهند.بعد از مدتی آن ها برای درست کردن"بهریا"یی با مضمون دست به کار شدند.
وی در ابتدای تشکیل وبلاگ های مدرسه علامه حلی 6 به "Abc"شهرت پیدا کرده بود و افرادی چون علی فلاحتی و امیرمحجوبی تصدق بخش این حرف می باشند.